Uw bestaande watervrije urinoirs aanpassen.
Ook uw Keramag watervrij urinoir.

met de optimale afsluiting voor uw watervrije urinoirs.
Geen chemische vloeistoffen of (giftige) geurblokken meer nodig.

De Maatadapter heeft een levensduur van 2-5 jaar en is bedoeld om
watervrije urinoirs van andere fabrikanten passend te maken voor onze Afsluiter®.
Wij leveren 2 verschillende Maatadapters welke geschikt zijn voor een afvoeropening met een diameter van 1080 of 1190 mm.

Voor modellen met een afvoer waarbij de afvoeropening 85 mm +/- 1 mm is, kan de Afsluiter® direct geplaatst worden.
De Afsluiter® is niet geschikt voor een afvoeropening
– kleiner als: 83,5 mm
– groter dan: 120 mm
– met een inwendige afvoerhoogte kleiner dan: 105 mm

Geen extra adapter nodig:
– Ernst Urinals, modellen tot 2011
– B&L
– Urinowa

UriMaatadapter diameter 1080mm:

Maatadapter diameter 1190mm:
– Falcon
– Hellbrok
– SinAqua
– Waterless
– Plasgoten
En verder alle urinoirs met een vloeistofpot met overeenkomende diameter.

Typeexcl. 21% BTW
1080€ 26,50
1190€ 26,50

 

Onderhoudscontracten zijn geheel overbodig.

Met de Afsluiter® krijg je zonder meerkosten een perfect rioolventilatiesysteem. De sluitingsklep functioneert als een membraan. Zodra zich onderdruk in de pijpleiding ontwikkelt, kan lucht via de Afsluiter® worden aangezogen. In het geval van overdruk in de afvoerleidingen sluit het membraan het kanaal veilig en volledig af.
Er is geen sprake van resterende urine in het urinoir, zoals bekend bij watervrije urinoirs en met water gespoelde urinoirs. De urine stroomt direct in het kanaal. Het membraan van de Afsluiter® functioneert als een keerklep en beschermt het urinoir tegen lekkage van kanaalgassen.

Het ontwerp van de Afsluiter®, met drie flexibele en onafhankelijke flexibele lamellen, zorgt voor een veilige passing in de afvoeropening.
De Afsluiter® past perfect, zelfs bij licht ovale openingen.
Met de Afsluiter® is een volledig nieuwe en perfect op elkaar afgestemde sluitingstechnologie voor watervrije urinoirs ontwikkeld.

Een test bij het Fraunhöfer-instituut heeft uitgewezen dat de Afsluiter® aan een veel hogere druk kan worden blootgesteld dan conventionele sifons bij met water gespoelde urinoirs.

De Afsluiter® kan bijna alle bekende technieken vervangen. In vergelijking met water gespoelde urinoirs kunt u met de Afsluiter® in een vergelijkbare periode meer dan 30 kubieke meter water besparen.

De Afsluiter® beschermt tegen ongewenste kanaalgeuren en voert tijdens het gebruik de urine direkt en voor 100% af.
Met de Afsluiter® heeft u geen spervloeistof of andere (oliehoudende) chemicaliën nodig.

Wij maken de belofte waar dat na het aanpassen van uw watervrije urinoirs deze probleemloos functioneren.

Waarom uw watervrije urinoirs aanpassen met ons systeem?

U wilt uw watervrije urinoirs optimaal laten functioneren
Geen urinelucht meer
Het onderhoud tot een minimum beperken
Geen verstoppingen meer
Geen urinesteen meer
Functioneert zonder geur hulpmiddelen
Iedereen kan het onderhoud in enkele seconden uitvoeren

Zie Afsluittechniek…

Bij enkele type urinoirs is een extra ondersteuning voor de adapter noodzakelijk.
Deze is, indien noodzakelijk, bij de levering inbegrepen.

Download PDF

De Afsluiter voor uw KERAMAG urinoir
Voor het watervrij urinoir, type KERAMAG, hebben wij een geheel nieuwe adapter ontwikkeld welke is gebaseerd op de zelfde Aflsuittechniek.

De Afsluiter voor uw KERAMAG urinoir

is een geheel nieuwe adapter welke enige tijd in de praktijk is getest.
De Aflsuittechniek is identiek, het systeem waarbij de urine via de Afsluiter® direct in het kanaal vloeit waarna het membraan het afvoerkanaal volledig en 100% afsluit tegen geuren.
Doordat er geen urine achterblijft in het urinoir zijn spervloeistoffen  of (giftige) geur hulpmiddelen, geheel overbodig.

Onze Afsluittechniek wordt momenteel beschouwd als de beste afsluiting voor watervrije urinoirs. Het extreem duurzame membraan zorgt ervoor dat de urine snel wordt afgevoerd en voorkomt op een veilige manier geuren uit de leidingen. De levensduur van beide modellen is ongeveer 12 tot 18 duizend gebruiken.

Het systeem waarbij de urine via de Afsluiter® direct in het kanaal vloeit waarna het membraan het afvoerkanaal volledig en 100% afsluit tegen geuren.
Doordat er geen urine achterblijft in het urinoir zijn spervloeistoffen of (giftige) geur hulpmiddelen, geheel overbodig.

Onze Afsluittechniek wordt momenteel beschouwd als de beste afsluiting voor watervrije urinoirs. Het extreem duurzame membraan zorgt ervoor dat de urine snel wordt afgevoerd en voorkomt op een veilige manier geuren uit de leidingen. De levensduur van beide modellen is ongeveer 12 tot 18 duizend gebruiken.