Uw bestaande watervrije urinoirs aanpassen.

Eindelijk een perfecte Afsluittechniek voor uw watervrije urinoirs.

De Afsluiter®, zonder extra Maatadapter, kan worden gebruikt in alle watervrije urinoirs met een afvoer waarbij de drainagediameter 85 mm +/- 1 mm is.
– Ernst Urinals
– B&L
– Urinowa

Wij Maatadapters ontwikkeld met een diameter van 1080 en 1190 mm.
De Maatadapter heeft een levensduur van 2-5 jaar en is bedoeld om watervrije urinoirs van andere fabrikanten passend te maken voor onze Afsluiter®.

De Maatadapter is geschikt voor de meest gangbare watervrije urinoirs.
– Waterless
– SinAqua
– Falcon
– Hellbrok
– Plasgoten

UriNed levert 2 verschillende Maatadapters.
Het typenummer geeft de diameter in mm. aan.

Typeexcl. 21% BTW
1080€ 26,50
1190€ 26,50o.a. Falcon, Waterless, SinAqua, Hellbrok.

Voor KERAMAG hebben wij een geheel nieuwe adapter ontwikkeld welke is gebaseerd op de zelfde Aflsuittechniek.
Keramag urinoir aanpassen

Onze urinoirs met Afsluiter® functioneren zonder spervloeistof of andere kunstgrepen zoals geur hulpmiddelen. Het systeem waarbij de urine via de Afsluiter® direct in het kanaal vloeit waarna het membraan het afvoerkanaal volledig en 100% afsluit tegen geuren.

Onze Afsluittechniek wordt momenteel beschouwd als de beste afsluiting voor watervrije urinoirs. Het extreem duurzame membraan zorgt ervoor dat de urine snel wordt afgevoerd en voorkomt op een veilige manier geuren uit de leidingen. De levensduur van beide modellen is ongeveer 12 tot 18 duizend gebruiken.

Het is de optimale afsluiting voor alle watervrije urinoirs.

Onderhoudscontracten zijn geheel overbodig.

Met de Afsluiter® krijg je zonder meerkosten een perfect rioolventilatiesysteem. De sluitingsklep functioneert als een membraan. Zodra zich onderdruk in de pijpleiding ontwikkelt, kan lucht via de Afsluiter® worden aangezogen. In het geval van overdruk in de afvoerleidingen sluit het membraan het kanaal veilig en volledig af.
Er is geen sprake van resterende urine in het urinoir, zoals bekend bij watergespoelde urinoirs. De urine stroomt direct in het kanaal. Het membraan van de Afsluiter® functioneert als een keerklep en beschermt het urinoir tegen lekkage van kanaalgassen.

Het ontwerp van de Afsluiter®, met drie flexibele en onafhankelijke flexibele lamellen, zorgt voor een veilige passing in de afvoeropening.
De Afsluiter® past perfect, zelfs bij licht ovale openingen. Met de Afsluiter® is een volledig nieuwe en perfect op elkaar afgestemde sluitingstechnologie voor watervrije urinoirs ontwikkeld.
Een test bij het Fraunhöfer-instituut heeft uitgewezen dat de Afsluiter® aan een veel hogere druk kan worden blootgesteld dan conventionele sifons op waterbasis.

De Afsluiter® kan bijna alle bekende technieken vervangen. In vergelijking met watergespoelde urinoirs kunt u met de Afsluiter® in een vergelijkbare periode meer dan 30 kubieke meter water besparen.

De Afsluiter® beschermt veilig tegen ongewenste kanaalgeuren en laat tijdens het gebruik de urine voor 100% afvoeren.
Met de Afsluiter® heeft u geen spervloeistof of andere (oliehoudende) chemicaliën nodig.

Wij maken de belofte waar dat na het aanpassen van uw watervrije urinoirs deze probleemloos functioneren.

Waarom uw watervrije urinoirs aanpassen met ons systeem?

U wilt uw watervrije urinoirs optimaal laten functioneren
Geen urinelucht meer
Het onderhoud tot een minimum beperken
Geen verstoppingen meer
Geen urinesteen meer
Functioneert zonder geur hulpmiddelen
Iedereen kan het onderhoud in enkele seconden uitvoeren

Zie Afsluittechniek…

Bij enkele type urinoirs is een extra ondersteuning voor de adapter noodzakelijk.
Deze is, indien noodzakelijk, bij de levering inbegrepen.

Download PDF