Watergespoelde urinoirs

Het is bekend en merkwaardig genoeg breed geaccepteerd dat met water gespoelde urinoirs veel onderhoud vergen.
Deze zijn dan ook verantwoordelijk voor een behoorlijke kostenpost.

Is dit uw visitekaartje?

VERVUILING
Vervuilde urinoirs door afzettingen en vuile spoelranden, de ideale broedplaats voor bacteriën die leiden tot onfrisse, onhygiënische en vaak erbarmelijke situaties.

Om met water gespoelde urinoirs enigszins te laten functioneren en deze problemen te bestrijden, wordt er een toevlucht gezocht naar geurmaskeerders, chemische toevoegingen, chloor, ontkalker, azijn. Zelfs zoutzuur wordt gebruikt voor het verwijderen van de aanslag van urinesteen.
Agressieve reinigingsmiddelen beschadigen ongemerkt het glazuur dat poreus raakt, met als gevolg dat het aanwezige spoelwater met urineresten het urinoir binnendringt. Na enkele jaren is de muffe lucht duidelijk waarneembaar en worden er ongemerkt nog meer maatregelen getroffen om de hygiëne en een frisse omgeving nog enigszins te kunnen waarborgen.
In veel situaties is dit al na enkele jaren al een hopeloze opgave.

Diverse kosten voor de instandhouding, een werkkast vol onnodige producten, onnodige uren aan schoonmaak (loonkosten), waterkosten, vaak i.c.m. piekbelasting.
Deze plegen een behoorlijke aanslag op uw financiële middelen.

Degene die nu denkt dat je een aan/uit-knop hebt en het toereikend is dat je met het doorspoelen van de minimaal ingestelde hoeveelheid water alle problemen zijn opgelost, komt bedrogen uit. Er blijft een resthoeveelheid urine achter. De spaarknop helpt alleen om op het waterverbruik te besparen, die u vervolgens weer verliest vanwege de grotere schoonmaakinspanningen en onderhoudskosten.

Er is geen win/win situatie bij met water gespoelde urinoirs. U verliest altijd.

URINESTEEN
Het stilstaande water met daarin de achtergebleven urine, veroorzaakt verstoppingen en een sterke vervuiling van uw urinoirs. De vorming van urinesteen bij met water gespoelde urinoirs is om die reden ook één van de grootste problemen.

Hoe ontstaat urinesteen?
Wat is urinesteen?
Lees meer …

SLUIPKOSTEN
Kapitaal dat u letterlijk in het riool spoelt!

Deze kosten worden zelden gespecificeerd en vallen veelal onder een algemene kostenpost. In de praktijk zijn deze sluipkosten een sterk onderschatte schakel van het het facilitair proces.

Losgesneden kitranden als gevolg van verstoppingen
Lekkende en niet juist afgestelde of in het geheel niet werkende spoelknoppen
de (elektronische) spoelinrichting heeft het weer eens begeven
siphons voor de zoveelste maal vervangen
de vaak immense hoeveelheid aan rommel in de werkkast, alleen om de sanitaire ruimte enigszins fris te krijgen
de aanblik van roestige toevoerleidingen
bijna altijd smerige “pisbakken”
Uw bezoek staat bijna altijd boven “de zeik van een ander”
……etc.

Als je 3 minuten aan het schrobben bent om een met water gespoeld urinoir weer schoon te krijgen, praat je simpelweg over ca. € 1,-  aan loonkosten, per urinoir, elke dag.
Dat is € 300,- per jaar …. PER URINOIR!

Er is al snel sprake van een kostenpost die hoger ligt dan de aanschafkosten van UriNed watervrije urinoirs. Het gemiddelde bedrijf heeft de investering in onze urinoirs in ca. 1 jaar terugverdiend.

 

Watervrije urinoirs van UriNed