watergespoelde urinoirs

Het is bekend en merkwaardig genoeg, breed geaccepteerd dat met ‘water gespoelde urinoirs’ veel onderhoud vergen.
Deze zijn dan ook verantwoordelijk voor een behoorlijke kostenpost.

Is dit uw visitekaartje?

Niet alleen het ongemak en de vaak smerige aanblik voor u en uw bezoekers is ergerlijk.

VERVUILING

Vervuilde urinoirs door afzettingen en vuile spoelranden. Tevens de ideale broedplaats voor bacteriën die leiden tot onfrisse, onhygiënische en vaak erbarmelijke situaties.
Om met water gespoelde urinoirs enigszins te laten functioneren en deze probleem te bestrijden, wordt er een toevlucht gezocht naar geurmaskeerders, chemische toevoegingen, chloor, ontkalker, azijn. Zelfs zoutzuur wordt gebruikt voor het verwijderen van de aanslag van urinesteen.
Dit beschadigd ongemerkt het glazuur dat poreus raakt, met als gevolg dat het aanwezige spoelwater met urineresten het urinoir binnendringt. Na enkele jaren is de muffe lucht duidelijk waarneembaar en worden er ongemerkt nog meer maatregelen getroffen om de hygiëne en een frisse omgeving, nog enigszins te kunnen waarborgen. In de meeste situaties is dit al na enkele jaren al een hopeloze opgave.

Allerlei onnodige producten die een behoorlijke aanslag plegen op uw financiële middelen.
Onnodige uren aan schoonmaak.
Kosten voor de instandhouding (ook loonkosten).
Waterkosten, vaak icm piekbelasting.

Degene die nu denkt dat je een aan/uit-knop hebt en het toereikend is dat je met het doorspoelen van de minimaal ingestelde hoeveelheid water, alle problemen zijn opgelost, komt bedrogen uit. Er blijft een resthoeveelheid urine achter, dat resulteert weer in de vorming van afzettingen.
De spaarknop helpt dus alleen om op het waterverbruik te besparen, die u vervolgens weer verliest vanwege de grotere schoonmaakinspanningen en onderhoudskosten.

Er is geen win/win situatie bij watergespoelde urinoirs.
U verliest altijd.

URINESTEEN
Het stilstaande water, met daarin de achtergebleven urine, veroorzaakt verstoppingen en een sterke vervuiling van uw urinoirs. De vorming van urinesteen bij met water gespoelde urinoirs is om die reden ook één van de grootste problemen.

SLUIPKOSTEN

Kapitaal dat u letterlijk in het riool spoelt!

Deze kosten worden zelden gespecificeerd en vallen veelal onder een algemene kostenpost. In de praktijk zijn deze sluipkosten een sterk onderschatte schakel van het het facilitair proces.

Losgesneden kitranden als gevolg van verstoppingen, lekkende en niet juist afgestelde of in het geheel niet werkende spoelknoppen,
de (elektronische) spoelinrichting heeft het weer eens begeven,
siphons voor de zoveelste maal vervangen,
de vaak immense hoeveelheid aan rommel in de werkkast, alleen om de sanitaire ruimte enigszins fris te krijgen,
de aanblik van roestige toevoerleidingen,
bijna altijd smerige “pisbakken”,
Uw bezoek staat bijna altijd boven de zeik van een ander,
……etc. Welkom.

Als je 3 minuten aan het schrobben bent om een met water gespoeld urinoir weer schoon te krijgen, praat je simpelweg over ca. € 1,-  aan loonkosten, per urinoir, elke dag.
Dat is € 300,- per jaar …. PER URINOIR!

Er is al snel sprake van een kostenpost die hoger ligt dan de aanschafkosten van UriNed watervrije urinoirs. Het gemiddelde bedrijf heeft de investering in onze urinoirs in ca. 1 jaar terugverdiend.

VOORDELEN van met water gespoelde urinoirs ….

Watervrije urinoirs van UriNed