Toebehoren UriNed

Afsluiter®

Levensduur van de Afsluiters:
12.000-20.000 gebruiken, mede afhankelijk van de reiniging.
Lees meer…

Typeex. 21% BTW
Standaard€ 43,80
Plus€ 47,60
Keramag Afsluiter€ 44,35

Type STANDAARD
Normaal gebruik

Type PLUS

Intensief gebruik.
Veel gebruikers of regelmatig veel gebruikers in een kort tijdsbestek, zoals theaters, bioscopen, etc.

Reinigerconcentraat

Verdunning:   1:20
Het gemiddelde verbruik van het reinigerconcentraat na verdunning is 0,7 – 1 ltr. per jaar per urinoir.
Lees meer…

Inhoudexcl. 21% BTW
Fles1 Ltr.€ 27,85

Maatadapter

Uw bestaande watervrije urinoirs aanpassen.
Lees meer…

Typeexcl. 21% BTW
1080€ 26,50
1190€ 26,50