Artikel uit
Facilitair & Gebouwbeheer  17-11-2014

Het bestaat: een fris watervrij urinoir

Steeds meer bedrijven, instellingen en organisaties stappen over op watervrije urinoirs. Wie de voordelen van deze sanitaire voorziening op een rijtje zet, snapt direct waarom. Toch is er scepsis en twijfel. Want een toilet zonder water gaat toch stinken? ‘Integendeel’, beweert Tim Krijnen van UriNed. ‘Moderne afsluittechnieken voorkomen dat juist. Stankoverlast door urine is verleden tijd.’

Watervrije urinoirs zijn zo gebouwd dat de urine wegstroomt tot voorbij een afsluiter of afsluitende vloeistof. Het blijft natuurlijk wel nodig om de urinoirs regelmatig schoon te maken, maar door de moderne afsluiters wordt voorkomen dat de urinoirs naar urine gaan stinken. Toch zijn klachten over stankoverlast niet ongewoon. Lang niet alle watervrije urinoirs blijken de belofte waar te maken. ‘Het zit hem met name in de techniek van de afsluiting en de wijze van reiniging’, legt Tim Krijnen van UriNed uit. ‘Dan ben je in staat om watervrije urinoirs optimaal te laten functioneren zonder dat er een toevlucht gezocht moet worden naar geurmaskeerders, chemische toevoegingen of luchtverfrissers.’

Volgens Krijnen hangt het al of niet succesvol zijn van een watervrij urinoir dus af van de gebruikte afsluittechniek, in combinatie met het juiste onderhoud. Hij is trots op de ontwikkeling die UriNed heeft doorgemaakt en garandeert een stankvrij urinoir. ‘We hebben in de praktijk bewezen dat het mogelijk is. Daardoor zijn we nu ook topleverancier geworden van Recron (de grootste vereniging van recreatieondernemers, red).’

Doorstroming
Bij water gespoelde urinoirs met onvoldoende doorstroming ontstaat al snel urinesteen. Het ‘staan’ van urine geeft al snel nare geurtjes en tevens zwarte afzettingen die bestreden worden met vaak agressieve producten als chloor, ontkalkers en zoutzuur. In de gemiddelde werkkast staan diverse agressieve producten die bedoeld zijn om de hygiëne van water gespoelde urinoirs enigszins te kunnen waarborgen. Deze middelen tasten het glazuur onherroepelijk aan, waardoor dit proces steeds ernstigere vormen gaat aannemen.
Dit zijn zonder uitzondering stoffen die niet in het milieu thuishoren en ongemerkt een aanslag doen op de financiële middelen. De aantasting van het glazuur heeft tot gevolg dat het urinoir het water met meestal achtergebleven urine gaat opzuigen.
Dat er geen urinesteen kan ontstaan met de afsluittechniek van UriNed, was voor velen een brug te ver.
Maar Krijnen vroeg de universiteit van Leuven om het te onderzoeken en haalde zijn gelijk.

‘Exact een jaar na montage hebben we de afvoerpijp gecontroleerd. De urinoirs waren gemonteerd met een knieaflsuiting aan de afvoerpijp van 120 mm.
Onze verbazing was groot toen bleek dat de afvoer geheel vrij van urinesteen was’, verklaart Ir. Luc Struyven van de KU te Leuven.

Minimum aan onderhoud
‘Maar deze watervrije urinoirs vergen slechts een minimum aan onderhoud. Zowel het reinigingsproces als het periodiek vervangen van de afsluiter, is door iedereen in enkele seconden uit te voeren’, aldus Krijnen.  ‘Met de geheel nieuw ontwikkelde reiniger wordt organische vervuiling gebonden en afgebroken. Na enkele behandelingen vormt zich een beschermlaag die zorgt voor een permanente afbraak van bacteriën en de urine perfect laat afparelen. Dit waarborgt een optimale en lang aanhoudende hygiëne. De sanitair reiniger wordt als concentraat geleverd en afhankelijk van het aantal bezoekers worden de urinoirs minimaal 1 maal per dag in enkele seconden gereinigd door deze in te spuiten, zonder naspoelen of nawissen.’

In vergelijking met watergespoelde urinoirs, komen allerlei onderhoudskosten te vervallen. Storingen, lekkages en verstopte afvoeren behoren namelijk tot het verleden. ‘Het intensieve onderhoud komt zo goed als in zijn geheel te vervallen’, aldus Krijnen. ‘Lekkende of onjuist afgestelde spoelknoppen, de elektronische spoelinrichting begeeft het; allemaal kostenposten die het budget behoorlijk kunnen aantasten. Er gaan dan ook heel wat manuren, lees loonkosten, verloren aan de instandhouding van met water gespoelde urinoirs. Als er daarnaast dan inderdaad regelmatig leidingen, siphons of andere onderdelen vervangen moeten worden, is er al snel sprake van een jaarlijkse investering die een meervoud is van de aanschafkosten van een watervrij urinoir’.

 

Geen leidingen
Bij de vestiging van Holland Casino in Venlo is men inmiddels overgestapt op watervrije urinoirs van UriNed.

Met grote tevredenheid.
‘Bij de overname van het huidige pand is door mijn voorganger, tegelijkertijd met het renovatieproces en alle nodige verbouwingen, besloten om watervrije urinoirs te plaatsen. Destijds zijn ook in onze vestiging Valkenburg watervrije urinoirs aangebracht. In beide gevallen is dit uitgelopen op een hoop ellende, een enorme stankoverlast en regelmatig verstoppingen. Onder meer de afvoerleidingen bleken helemaal dicht te zitten’, zo laat Jordy Vreman weten. Hij is facility manager bij Holland Casino. ‘In Venlo zaten we met het probleem dat er tijdens de verbouwing geen waterleidingen zijn aangelegd. Het was nieuwe waterleidingen aan laten leggen of een andere oplossing vinden. Leidingen aanleggen gaat in de papieren lopen en dan laat ik de overlast voor onze bezoekers nog even buiten beschouwing. Via een andere vestiging van ons kwamen we in contact met UriNed en zij bleken de oplossing voor ons te hebben. Gezien onze eerdere ervaringen waren we uiteraard zeer sceptisch, maar het bleek voor ons inderdaad de ideale oplossing’, aldus Vremans.

Duurzaam water besparen
Een niet te onderschatten voordeel van een watervrij urinoir is uiteraard ook de mogelijkheid om te komen tot significante waterbesparing. Een gemiddeld urinoir gebruikt 4 tot 5 liter water om door te spoelen. ‘Dan hebben we het over 5 liter drinkwater per spoeling. In een kantoorruimte met twintig mannen, gaat het al snel om 100.000 liter drinkwater per jaar. Uit oogpunt van duurzaamheid, maar zeker ook de kosten, is dat een enorme besparing’, aldus Krijnen.

Hoe werkt het?
De UriNed-afsluiter laat de urine direct en probleemloos in de afvoer wegvloeien en waarborgt zo afsluiting tegen ongewenste geuren uit de afvoer.
De hoge doorloopsnelheid draagt bij aan het optimaal functioneren en is daarmee ook geschikt voor zeer hoge bezoekersaantallen. Voor het beter laten functioneren van bestaande watervrije urinoirs van diverse aanbieders, is door UriNed een maatadapter ontwikkeld waarin de afsluiter geplaatst kan worden. De maatadapter is in de praktijk uitvoerig getest, onder andere bij Blijdorp Zoo Rotterdam en heeft een levensduur van 2-5 jaar.