Financiële prikkel watervrij urinoir UriNed

Water behoort tot de goederen die u als ondernemer inkoopt.
De ondernemer is zich vaak niet bewust van de kosten van het verbruikte drinkwater bij de urinoirspoeling.

Bedrijven hebben een grote impact op de kwaliteit van water. Bestaat er, behalve de noodzaak rekening te houden met het milieu, ook een financiële prikkel om over te stappen naar watervrije urinoirs?

Weinig ondernemers zijn zich er van bewust wat “hun” urinoirs werkelijk kosten.
Uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijken voor energievraagstukken binnen de MKB organisaties veelal niet goed op de hoogte zijn van de uitgaven aan energie. Ruim een derde (36%) van de respondenten geeft aan geen idee te hebben hoeveel procent van de bedrijfskosten aan energie-inkoop besteed wordt. (Onderzoek E.ON)

Het waterverbruik van een urinoir is gemiddeld 5 liter per spoeling. Veel ondernemers merken al de gevolgen.  Grondstoffen worden duurder of zijn moeilijk(er) te verkrijgen, toenemende schaarste. Water is ook een grondstof, waarvan de kwaliteit hard achteruit gaat.

Water zuiveren is een proces dat steeds moeilijker en kostbaarder wordt. Het op een efficiënte wijze omgaan met grondstoffen betekent voor de ondernemer in de praktijk altijd een kostenbesparing.

Met watervrije urinoirs zijn geen enorme investeringen noodzakelijk.

Wat er niet is heeft ook geen onderhoud nodig.
Niks kan kapot gaan, geen elektronisch oog of drukknop dat  regelmatig onderhoud nodig heeft zelfs regelmatig dienst weigert. De besparing op kosten betekent in de praktijk, dat de investering in watervrije urinoirs in ca. 1 jaar is terug verdiend.

Afvalwater.
Urine maakt slechts voor 1% tot 2% deel uit van het te zuiveren water.  In dit afvalwater is 85% van het stikstof en 47% van het fosfaat afkomstig van urine. In Nederland wordt jaarlijks 8.7 miljard liter geconcentreerd urine aan de RWZI aangeboden. Elke 1000 liter water die u kunt besparen, scheelt 168 gram CO2.

Enkele voordelen van een UriNed watervrij urinoir.

geruisloos
geen waterverbruik
geen wateroverlast, lekkages, overstromingen
geen stroom of elektronica nodig
geen agressieve schoonmaakmiddelen nodig
Geen luchtverfrissers, chloor, azijn of andere toevoegingen nodig

geen onderhoudscontracten

De door ons ontwikkelde Afsluiter® laat de urine direct in de afvoer lopen en sluit deze hermetisch af.