AD-Blue

AdBlue is een ureumtoevoeging voor voertuigen met een SCR-katalysator, veelal toegepast in dieselvoertuigen die moeten voldoen aan de ISO 22241-eisen.

Ureum is een stikstofhoudende organische verbinding (NH2)2CO, een afvalproduct bij de eiwitstofwisseling in de lever. Ureum wordt ook gebruikt als selectieve katalysator om stikstofoxiden die vrijkomen bij dieselverbranding om te zetten in stikstof en water.

Veel zware bedrijfsvoertuigen maken gebruik van selectieve katalytische reductie (SCR) om de NOx-uitstoot van dieselmotoren te beperken en de Euro 5-norm te halen.
Vooral belangrijk bij bedrijfswagens, zoals distributievoertuigen of bussen, die in binnensteden opereren, .

De uitlaatgastemperatuur is van groot belang.
In een SCR-systeem gebruikt men ureum om de NOx in het uitlaatgas te reduceren.
Het waterige ureum wordt geïnjecteerd in het uitlaatgas en levert bij verdamping ammoniakgas.
Door het ammoniakgas en de NOx in de uitlaatgassen, ontstaat in de katalysator onschadelijke stikstof en waterdamp.

Een andere methode is uitlaatgasrecirculatie EGR. waardoor de motor minder NOx laat ontstaan. Deze methode voldoet niet aan de Euro 6-eisen per 2014 en is voor bedrijfswagenmotoren lastig toepasbaar.

Bij AdBlue moeten de uitlaatgassen warm genoeg zijn om de ingespoten vloeistof goed te kunnen verdampen en het opgeloste ureum vrij te maken.
Ook het roetfilter en de SCR-katalysator moeten op temperatuur blijven. Daarom ook een goed isolerende mantel.
Een lage uitlaatgastemperatuur bij korte ritten geeft op den duur problemen met het roetfilter en de SCR-katalysator.
De ureumoplossing verdampt niet snel genoeg en een gedeelte slaat neer in de katalysator, het ureum kristalliseert en verstopt de kanaaltjes.